سینما-2
بخش: جستجو
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 06 اسفند 1389
2011-02-24
در جستجوی این هفته ویژه برنامه ی سینما را دنبال خواهیم کرد به مناسبت پایان جشنواره فیلم فجر در ایران دامون از فیلم های منتخب این جشنواره می گوید. در کنار اسکایپ ها و بخش های معمول، ادامه ی گفتگوی منا را با نویسنده و کارگردان تئاتر نیلوفر بیضایی خواهید دید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 اسفند- 2/24...