لوح دنیا-1
بخش: برای فردا
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 06 اسفند 1389
2011-02-24
با توجه به مشکلات و معضلات دنیا برنامه ی برای فردا به بررسی یکی از الواح حضرت بهاءالله با عنوان لوح دنیا پرداخته است. میهمان سنا در این برنامه، نادیا ریاضتی است که در این قسمت شرح نزول این لوح یا موقعیت تاریخی که در آن این اثر نوشته شده را توضیح میدهد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 اسفند- 2/24...