سینما-1
بخش: جستجو
مدت: 00:24:43
تاریخ: پنجشنبه, 28 بهمن 1389
2011-02-16
به مناسبت فصل سینما چه در ایران و چه در جاهای دیگر در جستجوی این هفته به هفتمین هنر پرداختیم و در کنار اسکایپ ها و بخش های معمول، با یک هنرمند اهل تئاتر یعنی نیلوفر بیضایی هم گفتگویی خواهیم داشت.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 بهمن- 2/17...