هدف از خلقت
بخش: جستجو
مدت: 00:20:34
تاریخ: جمعه, 22 بهمن 1389
2011-02-10
جستجو این هفته نگاهی دارد به این پرسش همیشگی که هدف از خلقت چیست؟ آیااین بدنیا آمدن ورفتن و این تکرار بی پایان حکمتی دارد؟ شما با این دنیای یکنواخت چطور کنار می آیید؟ هدف اززندگی دراین دنیا چیست؟ با جستجو همراه باشید تا با هم نگاهی به این روزمره گی و تکرار بی پایان داشته باشیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 بهمن- 2/10...