بررسی دلایل تضییقات وارده بر بهائیان ایران
بخش: برای فردا
مدت: 00:31:08
تاریخ: جمعه, 15 بهمن 1389
2011-02-03
به مناسبت صدور بیانیه ی جامعه ی جهانی بهائی خطاب به ریاست قوه ی قضائیه ی ایران،سنا روحانی گفتگویی با نادیا ریاضتی دارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14 بهمن- 2/3...