تطابق علم و دین
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:01:26
تاریخ: جمعه, 08 بهمن 1389
2011-01-27
یکی از تعالیم دیانت بهائیت تطابق علم و دین است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 بهمن- 1/27...