آشنایی با دومحقق و نویسنده
بخش: برای فردا
مدت: 00:25:19
تاریخ: جمعه, 08 بهمن 1389
2011-01-27
بهاریه و سویدا معانی دو نویسنده و محقق می باشند که میهمان این هفته ی "برای فردا" هستند. در این بخش علاوه بر آشنایی با برخی از تالیفات آنها با اهداف این دو نویسنده نیز آشنا می شویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 بهمن- 1/27...