پاسخ به سوالات بینندگان
بخش: برای فردا
مدت: 00:24:46
تاریخ: جمعه, 01 بهمن 1389
2011-01-20
سنا روحانی این برنامه ی "برای فردا" را با حضور نادیا ریاضتی اختصاص داده است به طرح سوالات بینندگان درباره ی مطالب مطروحه در برنامه ای که در ارتباط با دلایل تضییقات وارده بر بهائیان در ایران بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30دی- 1/20...