نقض حقوق بشر در ایران
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:44
تاریخ: جمعه, 24 دی 1389
2011-01-13
گزارشی از همایش نقض حقوق بشر در ایران که به همت عفو بین الملل و برخی جوامع مختلف محلی بهائیان شیکاگو در تاریخ 9 دسامبر برگزار شد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23دی- 1/13...