جنبشهای اجتماعی و نقش افراد
بخش: جستجو
مدت: 00:19:25
تاریخ: جمعه, 24 دی 1389
2011-01-13
این هفته در برنامه ی جستجو از جنبشهای اجتماعی و نقش ما در این جنبشها صحبت میشود و در کل این پرسش که چرا اگر کسی فعالیتی در زمینه ی حقوق زنان، اقلیتها، دانشجوها و یا کارگر ها داشته باشه به عنوان فعالیت سیاسی تلقی می شه؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23دی- 1/13...