بررسی دلایل تضییقات وارده بر بهائیان ایران
بخش: برای فردا
مدت: 00:31:19
تاریخ: جمعه, 03 دی 1389
2010-12-23
به مناسبت صدور بیانیه ی جامعه ی جهانی بهائی خطاب به ریاست قوه ی قضائیه ی ایران،سنا روحانی گفتگویی با نادیا ریاضتی دارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2دی- 12/23...