حقوق بشر
بخش: جستجو
مدت: 00:20:31
تاریخ: جمعه, 19 آذر 1389
2010-12-09
مجموعه ی جستجو اين هفته به مناسبت روز جهانى حقوق بشر به بررسى آن می پردازد۔
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 آذر- 12/9...