بررسی لوح بشارات
بخش: برای فردا
مدت: 00:21:04
تاریخ: جمعه, 12 آذر 1389
2010-12-02
برنامه ی این هفته ی برای فردا به مناسبت سالروز میلاد حضرت باب و حضرت بهاءالله, اختصاص دارد به بررسی یکی از آثار حضرت بهاءالله با عنوان لوح بشارات
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 آذر- 12/2...