هدف از معرّفى ديانت بهائى و نگاهى به سفرهاى حضرت عبدالبهاء به مناسبت سالگرد صعود ايشان
بخش: جستجو
مدت: 00:23:56
تاریخ: جمعه, 05 آذر 1389
2010-11-25
مجموعه ی جستجو اين هفته با دو موضوع جدید "هدف از معرّفى ديانت بهائى و نگاهى به سفرهاى حضرت عبدالبهاء به مناسبت سالگرد صعود ايشان" به خانه های شما می آید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ ٤ آذر- 11/25...