روز جهانى رفع خشونت بر عليه زنان و بانوان
بخش: برای فردا
مدت: 00:25:10
تاریخ: جمعه, 05 آذر 1389
2010-11-25
موضوع برنامه ی این هفته ی برای فردا "روز جهانى رفع خشونت بر عليه زنان وبانوان" ميباشد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ ٤ آذر- 11/25...