آنیتا
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:07:22
تاریخ: جمعه, 28 آبان 1389
2010-11-18
این فیلم کوتاه داستان "آنیتا" دختر روستایی است که با تلاش و پشتکار به آرزوهایش جامۀ عمل میپوشاند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 آبان- 11/18...