فعالیتهای جامعه ی بهائی در هندوستان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:26
تاریخ: جمعه, 14 آبان 1389
2010-11-04
این بخش کوتاه نمونه ای از فعالیتهای جامعه ی بهائی هندوستان می باشد که در تمام دنیا در حال انجام است. در این قسمت با کلاسهای کودکان جلسات دعا و نیایش و حلقه های مطالعاتی به طور مختصر آشنا می شوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 آبان- 11/4...