رهنورد-1
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:41
تاریخ: جمعه, 14 آبان 1389
2010-11-04
رهنورد- قسمت اول فیلمی از یک جوان محقق را خواهید دید که برای تحقیق در بارۀ آئین بهائی به نقاط مختلف دنیا سفر کرده و نتیجه این تحقیق را با بقیه در میان میگذارد
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 آبان- 11/4...