نگاه
بخش: مجموعه‌های پیشین
مدت: 00:08:25
تاریخ: جمعه, 14 آبان 1389
2010-11-04
در این برنامه ایمان به معرفی وبسایت "نگاه" می پردازد، تارنمایی که از طریق آن می توانید به بحث و تبادل نظر بپردازید و شما را با امکانات این سایت آشنا می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 آبان- 11/4...