پروژه ی بدیع
بخش: جستجو
مدت: 00:21:46
تاریخ: جمعه, 07 آبان 1389
2010-10-28
در این بخش با پروژه ی بدیع در پاناما آشنا می شویم و به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره ی بنیاد خیریه مونا خانم سیما مبینی از اهداف و فعالیت های این پروژه مطلع می شویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 آبان- 10/28...