حلقه های مطالعاتی چیست؟
بخش: برای فردا
مدت: 00:24:59
تاریخ: جمعه, 07 آبان 1389
2010-10-28
به منظور توانمندی اجتماعی و روحانی افراد جامعه، جامعه ی بهائی طرحی را برنامه ریزی کردند که به حلقه های مطالعاتی معروفند. در این بخش درباره ی اهداف و مواضیع کتاب های مختلف این دوره گفتگو می شود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 آبان- 10/28...