ادکم
بخش: جستجو
مدت: 00:24:37
تاریخ: جمعه, 16 مهر 1389
2010-10-07
در این برنامه سیما مبینی به معرفی پروژه ی ادکم "ADCAM" در آمازون می پردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 مهر- 10/07...