برنامۀ 22 مهر- 10/14
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 23 مهر 1389
2010-10-14
خبری از سرویس خبری جامعه ی بهائی- مروری بر تاریخ دیانت بهائی در برنامه ی "برای فردا"- گفتگویی به مناسبت روز جهانی ریشه کن کردن فقر در برنامه ی "جستجو"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: