کورده
بخش: جستجو
مدت: 00:16:38
تاریخ: جمعه, 09 مهر 1389
2010-09-30
آشنا شدن با سازمان "CORDE" در کامبوج به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره ی بنیاد خیریه مونا خانم سیما مبینی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 مهر- 9/30...