برنامۀ 8 مهر- 9/30
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 09 مهر 1389
2010-09-30
ادامه گفتگو پیرامون صلح در برنامه "برای فردا"- تلاوت یکی از آثار بهایی به زبان انگلیسی توسط تارا الیس- آشنا شدن با پروژه ی "CORDE" در کامبوج در برنامه ی جستجو
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: