بیستمین انجمن دوستداران فرهنگ و ادب ایرانی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:24:34
تاریخ: جمعه, 02 مهر 1389
2010-09-23
گزارشی از بیستمین همایش دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 مهر- 9/23...