سالن درس دیجیتال
بخش: جستجو
مدت: 00:36:43
تاریخ: پنجشنبه, 25 شهریور 1389
2010-09-16
آشنا شدن با فعالیت های پروژه ی Digital Study Hall "سالن درس دیجیتال" در هندوستان به اتفاق -یکی از اعضای هیات مدیره ی بنیاد خیریه مونا- خانم سیما مبینی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 شهریور- 9/16...