وبسایت های تلویزیون های بهائی
بخش: مجموعه‌های پیشین
مدت: 00:36:43
تاریخ: پنجشنبه, 25 شهریور 1389
2010-09-16
در این برنامه ایمان به معرفی دو وبسایت نوین تی وی و تلویزیون آئین بهائی می پردازد، و شما را با امکانات این دو سایت آشنا می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 شهریور- 9/16...