دقایقی با فردوس نیکو منش
بخش: برای فردا
مدت: 00:28:07
تاریخ: پنجشنبه, 11 شهریور 1389
2010-09-02
فردوس نیکو منش خواهر همسر وحید تیزفهم -یکی از اعضای هیئت سابق یاران- از زندگی وحید و خواهر خود می گوید. ایشان همچنین داستان های بسیاری از روستای ایول نقل می کنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 شهریور- 9/2...