پای صحبت های رضوان الله توکلی
بخش: برای فردا
مدت: 00:28:07
تاریخ: پنجشنبه, 11 شهریور 1389
2010-09-02
رضوان الله توکلی برادر بهروز توکلی -یکی از اعضای هیئت سابق یاران- از زندگی برادر خود و فعالیت های این گروه در ایران صحبت می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 شهریور- 9/2...