مدرسه ی زنوزی
بخش: جستجو
مدت: 00:15:43
تاریخ: جمعه, 05 شهریور 1389
2010-08-27
سفر به هایتی و آشنا شدن با فعالیت های مدرسه ی "انیس زنوزی" به اتفاق -یکی از اعضای هیات مدیره ی بنیاد خیریه مونا- خانم سیما مبینی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 شهریور- 8/26...