بازتاب جهانی
بخش: برای فردا
مدت: 00:16:52
تاریخ: جمعه, 05 شهریور 1389
2010-08-27
دکتر اخوان در ارتباط با بازتاب جهانی صدور حکم بیست سال حبس برای هفت نفر اعضای سابق هیئت یاران صحبت می کنند و همچنین بخشی از گفتگوی سنا با رضوان الله توکلی را خواهید دید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 شهریور- 8/26...