آشنایی بیشتر با اعضای سابق هیئت یاران
بخش: برای فردا
مدت: 00:17:13
تاریخ: جمعه, 05 شهریور 1389
2010-08-27
دکتر شیوا اخوان به طور مختصر اعضای سابق هیئت یاران را معرفی میکنند و همچنین شما شاهد بخشی از گفتگوی سنا با فردوس نیکومنش خواهید بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 شهریور- 8/26...