تمدن جهانی
بخش: برای فردا
مدت: 00:22:57
تاریخ: جمعه, 29 مرداد 1389
2010-08-20
همه ی ما به دنبال تمدنی جهانی هستیم که صلح و آرامش را به همراه داشته باشد. این تمدن چگونه و بوسیله ی چه کسانی پایه ریزی می شود؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28مرداد- 8/19...