پرسش و پاسخ-2
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:19:54
تاریخ: پنجشنبه, 21 مرداد 1389
2010-08-12
چگونه میتوان دین و علم را در زندگی تطابق داد و نقش دین در جامعه ی فعلی ما چیست؟ آیا در ذات دین عناصری برای دین گریزی هست؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21مرداد- 8/12...