پرسش و پاسخ-1
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:12:14
تاریخ: پنجشنبه, 21 مرداد 1389
2010-08-12
سؤالات جوانان پیرامون تفاوت های دین، مذهب و شریعت و علل دینی جنگ ها و پاسخ های کارشناسان در این موارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21مرداد- 8/12...