تعریف دین و عقل
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:12:34
تاریخ: پنجشنبه, 21 مرداد 1389
2010-08-12
بیان تعریف دین و عقل و ارتباط آنها با هم از دید کارشناسان برنامه.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21مرداد- 8/12...