مقام حضرت باب
بخش: برای فردا
مدت: 00:25:35
تاریخ: جمعه, 15 مرداد 1389
2010-08-06
روز 28 شعبان برابر است با سالروز شهادت حضرت باب و به همین مناسبت این برنامه به مقام و موقف حضرت باب اختصاص داده شده است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14مرداد- 8/5...