رسالت آفتابگردان
بخش: جستجو
مدت: 00:15:44
تاریخ: جمعه, 08 مرداد 1389
2010-07-30
به اتفاق سیما مبینی -یکی از اعضای هیات مدیره ی بنیاد خیریه مونا- به پروژه ی "رسالت آفتابگردان" درویتنام سری میزنیم و با فعالیت های این پروژه آشنا می شویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 مرداد- 7/29...