رفاه عالم انسانی
بخش: برای فردا
مدت: 00:26:58
تاریخ: جمعه, 08 مرداد 1389
2010-07-30
سنا به اتفاق دکتر علی افنان و گیسو حقیقت به بررسی برخی نکات که در بیانیه رفاه عالم انسانی آمده میپردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 مرداد- 7/29...