حلقه ی کامل یادگیری
بخش: جستجو
مدت: 00:21:11
تاریخ: جمعه, 01 مرداد 1389
2010-07-23
با جستجو همراه می شویم تا به اتفاق سیما مبینی -یکی از اعضای هیات مدیره ی بنیاد خیریه مونا- به پروژه ی "حلقه ی کامل یادگیری" در لس آنجلس سری بزنیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 31 تیر- 7/22...