ایران از نگاه جوانان غیر ایرانی
بخش: مجموعه‌های پیشین
مدت: 00:05:41
تاریخ: جمعه, 01 مرداد 1389
2010-07-23
همراه با لیلا نظر تعدادی از جوانان غیر ایرانی را درباره ی ایران می بینیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 31 تیر- 7/22...