ساختن بهتر ایران فردا
بخش: برای فردا
مدت: 00:16:35
تاریخ: جمعه, 01 مرداد 1389
2010-07-23
به مناسبت روز جوان در ایران نادیا ریاضتی در ارتباط با علل نارضایتی در قشر جوان در ایران ونقش جوانان در ساختن ایران آینده صحبت می کنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 31 تیر- 7/22...