برنامۀ 31 تیر- 7/22
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 01 مرداد 1389
2010-07-23
جوانی یعنی چی؟ فیلمی کوتاه از "جوانان ایران دوست"- بزرگداشت روز جوان در ایران موضوع بحث در برنامه ی "برای فردا"- "با لیلا دور دنیا" و نظرات جوانان راجع به ایران- معرفی پروژه ی حلقه ی کامل یادگیری در برنامه ی "جستجو"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: