پاسخ به سؤالات بینندگان
بخش: برای فردا
مدت: 00:30:20
تاریخ: شنبه, 12 تیر 1389
2010-07-03
پاسخ به پرسش های بینندگان در ارتباط با برنامه هایی که با حضور نادیا ریاضتی به معرفی الواح ملوک و سلاطین اختصاص داده شده بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10تیر- 7/1...