برنامۀ 10تیر- 7/1
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:54:45
تاریخ: شنبه, 12 تیر 1389
2010-07-03
خبری از سرویس خبری جامعه ی جهانی بهائی در ارتباط با تخريب خانه‌های بهائيان در روستای ایول در ايران- پاسخ به پرسش های بینندگان در برنامه ی "برای فردا"- معرفی پروژه ی کتاب برای افریقا در برنامه ی "چستجو"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: