اعتیاد
بخش: جستجو
مدت: 00:27:28
تاریخ: جمعه, 28 خرداد 1389
2010-06-18
دکتر نوشین ثابتی در بخش جستجو درباره ی دلایل گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر و الکل و از جمله تأثیر فقر اخلاقی و روحانی توضیحاتی بیان می کنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27خرداد- 6/17...