تقلید
بخش: برای فردا
مدت: 00:16:36
تاریخ: جمعه, 28 خرداد 1389
2010-06-18
در این بخش نظرات گیسو حقیقت و پگاه پروینی را درباره ی مسئله تقلید و همچنین درارتباط با برخی از مشکلاتی که دراثر پیروی از مراجع تقلید بوجود می آید، می شنویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27خرداد- 6/17...