اقدام جهانی برای پایان دادن به نقض حقوق بشر
بخش: برای فردا
مدت: 00:24:58
تاریخ: جمعه, 21 خرداد 1389
2010-06-11
بیست و دوم خرداد روز اقدام جهانی برای درخواست پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران اعلام شده. نادیا ریاضتی با یادآوری گذشته شکوهمند ایران از موارد نقض حقوق بشر در این کشور مطالبی بیان میکند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20خرداد- 6/10...