قرة العین
بخش: جستجو
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 14 خرداد 1389
2010-06-04
در بخش جستجو در تاریخ، منا ضمن تبریک روز زن از خانم های موفق ایرانی یاد میکند و شرحی مختصر از زندگی طاهره، قرة العین، اولین زن آزادیخواه در ایران را نقل می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13خرداد- 6/3...